Tauchclub-Görlitz. e. V.

02826 Görlitz


Start   Klub   Lom   Potápecské   Fotografie   Kontakt                

Potápení v Königshainu

Foto: j.kant, ‘Bordgeschütz-2’
Some rights reserved.
Die kostenlose Bilddatenbank www.piqs.de, unverändert

Termín:
V současné době neexistují žádné schůzky k dispozici!

Lom leží v chráneném krajinném území a je tedy nutno, aby se tomu všichni návštevníci svým chováním prizpusobili. Je potrebné respektovat predevším následující pravidla:

  • Prenocování v lomu není dovoleno.
  • Vjezd vlastním motorovým vozidlem je omezen a musí být predem domluven s potápecským klubem. Vozidla se odstavují na verejném parkovišti.
  • Parkování na sousedním pozemku je zakázáno. Po lesní ceste je povoleno jezdit pouze rychlostí chuze (7 km/h)! Nerespektování tohoto narízení by vedlo k okamžitému zákazu pobytu do objektu.
  • Potápení lze provozovat v uvedených termínech, ale je bezpodmínecne nutné tento zámer ohlásit 14 dní predem, protože pozemek je uzavren a odstavování vozidel a transport techniky je treba predem organizacne zajistit.
  • Místem setkání návštevníku je verejné parkovište (nádraží Königshain).
  • Za užívání je denní poplatek 8 Euro za potápece.
Uvedené pokyny jsou jen strucným výtahem nejduležitejších pravidel, prosíme respektujte podrobné Zásady chování v kamenolomu Pravidla potápení.